Op zoek naar vertalen woordenboek?

   
 
vertalen woordenboek
 
woordenboek
Online Zweeds-Nederlands woordenboek.
Svensk version Woordenboek home Tekstvertaling Info Zweedse woordvormen Statistieken Forums Mobiel. Dit online woordenboek heeft een woordenschat van 20 duizend Zweedse en 21 duizend Nederlandse woorden. Inclusief de vervoegingen en verbuigingen meervoud, verleden tijd enz. van de Zweedse woordstammen levert dat maar liefst 85 duizend Zweedse ingangen.
nederlandse
Onderwerp: Vertaling engels Nederlands. eReaders.nl.
Wel is er een Engels-Engels verklarend woordenboek beschikbaar direct op de e-reader. Met wat meer moeite kan je ook een Engels-Nederlands woordenboek op je e-reader zetten. Het volgende heb ik met wat hulp van het oude forum geprobeerd en dat werkt op de Kobo Glo HD in elk geval.:
frans voor beginners gratis online
Vertaalwoordenboek voor Mozilla-producten Mozilla Nederland.
Midden-klikken / klikken met de middelste knop. Drag n Drop. Slepen naar vertalen van drop, plaatsen, is veelal niet nodig. Selectievakje vakje aanvinken. Het vinkje weghalen / uitvinken. 2.6 Standaard Windows-terminologie. 2.7 Standaard sneltoetsen in Firefox. Engels Engels Engels Nederlands Sneltoets.
marketing woordenboek
Woordenboek Vlaamse Gebarentaal.
Dat leidde tot de ontwikkeling van dit woordenboek. Sinds 2012 zet het VGTC het lexicografisch onderzoek naar de Vlaamse Gebarentaal verder met als doel dit vertaalwoordenboek uit te breiden. Momenteel bevat dit woordenboek zon 10.000 gebaren, maar het wordt nog steeds verder uitgebreid.
website bouwen in wordpress
Vertaalmachine.
alarmsystemen
Uit de oude Koektrommel.
Genealogisch overzicht voorouders en generaties. Stratenlijst Gemeente Nijmegen. Oude militaire rangen en functies. Rampen en overstromingen in Nederland. Vergelijking waarde guldens vanaf het jaar 1450. Jaarboekjes ambtenaren belastingdienst. Woordenboeken en wetten. Woordenboek Latijn, Middeleeuws-Nederlands, Genealogie en Notariële en Rechterlijke termen.
vakantiewoning nieuwpoort
Vertaal Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, en Zweeds.
aanduiding beste verschillende lift liften situatie situaties mijnheer onder per verbinding regenereren beschikbaar fout riet vervelend vervelen meting betrouwbaar dot steeds antwoord antwoorden tegenwind kloppen vrouwenbeweging sec autoped overschrijven mogelijkheid mogelijkheden minstens mogelijk weg allegorie druk drukken samenvatting verkrijgen voorwoord verkeren verkeer aangevreten voorstelling woordenboek reactie echt show borg opvoering kerel kereltje logisch doelstelling passende vloeiend vloeien vervallen eisen eis wandelkaart spaans Spaans invullen koran meten toilet orkaan muur muren gastronomie WER koe catechisatie aangezien aanzien kopen kop wegstoppen schoffel schoffelen wegcijferen uitleggen uitleg Uitleg verminderen verminderd domineren idee beginnen begin lief lichtpunt ligstoel capaciteit uitvoeren uitvaren plaatsing verontwaardigd op.
geld lenen persoonlijke lening
Friese spelling en taalhulp: Fryske Akademy.
Sinds 2010 is het woordenboek ook online te vinden in de Geïntegreerde TaalBank van het INL. Voor een aantal Friese streektalen zijn dialectwoordenboeken samengesteld, onder anderen van het Schiermonnikoogs en het Bildts. Van het Hindeloopers en Amelands zullen nog woordenboeken verschijnen. Wij kunnen taalkundig advies geven bij het opstellen van specialistische teksten in het Fries met vaktermen zoals notarisakten, ambtelijke stukken of technische documenten. Voor een vertaling wordt een vergoeding in rekening gebracht. Neem hiervoor contact op via ons algemeen nummer 058 213 14 14 of mail naar taalburo@fryske-akademy.nl. Voor de rechtspraktijk leveren wij Friestalige modellen van akten, statuten, contracten, huwelijksvoorwaarden en testamenten. Alle modellen zijn kostenloos te downloaden op de pagina Friestalige modellen voor de rechtspraktijk. Het Fries is als taal sinds februari 2016 beschikbaar gemaakt in Google Translate dankzij de tomeloze inzet van vrijwilligers en de steun van de Provincie Fryslân. De actuele lijst met plaatsnamen en waternamen in Fryslân kan worden geraadpleegd op de website van de Provincie Fryslân. Naast taalcursussen kunt u ook voor taalvragen bij onze collega's' van de Afûk terecht. Het geven van taaladvies, het nakijken van korte teksten of het vertalen van een paar woordjes doet de Afûk kostenloos.

Contacteer ons